Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 42, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 42/07 Wyrok z dnia 2008-06-03
Zasady udostępniania akt sprawy w trakcie postępowania przygotowawczego
Z.U. 2008 / 5A / 77
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: