Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 58, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 58/07 Wyrok z dnia 2010-10-26
Zasady finansowania z budżetu państwa składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników
Z.U. 2010 / 8A / 80
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: