Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 9/96 Postanowienie z dnia 1997-09-30
Z.U. 1997 / 3_4 / 45
K 8/96 Orzeczenie z dnia 1996-07-17
w sprawie rewaloryzacji rent i emerytur (OTK 1996 t. II s. 46-65)
Z.U. 1996 / 4 / 32
K 7/96 Orzeczenie z dnia 1997-01-07
w sprawie unormowania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
Z.U. 1997 / 1 / 1
K 6/96 Orzeczenie z dnia 1996-11-05
Z.U. 1996 / 5 / 42
K 5/96 Orzeczenie z dnia 1996-07-15
w sprawie mienia przesiedlenia i cła (OTK 1996 t. II s. 16-28)
Z.U. 1996 / 4 / 30
K 4/96 Postanowienie z dnia 1997-10-15
Z.U. 1997 / 3_4 / 47
K 3/96 Orzeczenie z dnia 1996-10-30
Z.U. 1996 / 5 / 41
K 26/96 Orzeczenie z dnia 1997-05-28
w sprawie zasady ochrony życia ludzkiego jako wartości konstytucyjnej; niezgodności ustawy "antyaborcyjnej" z Małą Konstytucją
Z.U. 1997 / 2 / 19
K 25/96 Orzeczenie z dnia 1997-09-23
art. 10 ust. 1 pkt 3 i art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 października 1991 roku o rewaloryzacji rent i emerytur, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 3_4 / 36
K 24/96 Orzeczenie z dnia 1997-06-09
art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawod., w brzemieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawod. oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 20
K 23/96 Postanowienie z dnia 1997-03-05
Z.U. 1997 / 1 / 12
K 22/96 Wyrok z dnia 1997-12-17
art. 11 ust. 1 ustawy z 30 listopada 1995 roku o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych oraz zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 5_6 / 71
K 21/96 Orzeczenie z dnia 1997-06-24
w sprawie tajemnicy bankowej i maklerskiej oraz tajemnicy dyspozycji inwestycyjnych; art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 23
K 20/96 Orzeczenie z dnia 1997-05-13
art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicznych
Z.U. 1997 / 2 / 18
K 2/96 Postanowienie z dnia 1996-09-24
Z.U. 1996 / 4 / 36
nowsze 1 2
  • Adres publikacyjny: