Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 24, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 24/96 Orzeczenie z dnia 1997-06-09
art. 20a ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawod., w brzemieniu ustalonym art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawod. oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 20
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: