Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 15, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 15/96 Orzeczenie z dnia 1997-03-18
art. 25 ust. 3 i 4, art. 30, art. 37, art. 39 oraz art. 55 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Z.U. 1997 / 1 / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: