Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 19, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 19/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-24
ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Z.U. 1997 / 1 / 6
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: