Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 7/96 Orzeczenie z dnia 1997-01-07
w sprawie unormowania zatrudnienia skazanych odbywających karę pozbawienia wolności
Z.U. 1997 / 1 / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: