Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 21, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 21/96 Orzeczenie z dnia 1997-06-24
w sprawie tajemnicy bankowej i maklerskiej oraz tajemnicy dyspozycji inwestycyjnych; art. 1 ustawy z dnia 31 maja 1996 roku o zmianie ustawy o zobowiązaniach podatkowych oraz o zmianie niektórych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 23
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: