Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 16/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-18
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 1997 / 1 / 5
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: