Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 20, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 20/96 Orzeczenie z dnia 1997-05-13
art. 23 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 24 listopada 1995 roku o zmianie zakresu działania niektórych miast oraz o miejskich sferach usług publicznych
Z.U. 1997 / 2 / 18
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: