Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/96
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 6/96 Orzeczenie z dnia 1996-11-05
Z.U. 1996 / 5 / 42
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: