Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/93
1 2 3 4 5 7 8 11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 93
sygnaturaopispublikacja
K 8/93 Orzeczenie z dnia 1993-12-14
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/43;)
Z.U. 1993 / / 43
K 7/93 Orzeczenie z dnia 1993-12-07
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/42;)
Z.U. 1993 / / 42
K 5/93 Orzeczenie z dnia 1993-11-23
w sprawie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (OTK1986-1995/t4/1993/cz2/39; OTK 1993 cz. II s. 376-392)
Z.U. 1993 / / 39
K 4/93 Orzeczenie z dnia 1993-10-12
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/34;)
Z.U. 1993 / / 34
K 3/93 Postanowienie z dnia 1993-06-23
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/26;)
Z.U. 1993 / / 26
K 2/93 Postanowienie z dnia 1993-08-17
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/30;)
Z.U. 1993 / / 30
K 11/93 Orzeczenie z dnia 1993-11-09
w sprawie niezawisłości sądów (OTK1986-1995/t4/1993/cz2/37; OTK 1993 cz. II s. 350-367)
Z.U. 1993 / / 37
K 1/93 Orzeczenie z dnia 1993-06-22
w sprawie ustawy budżetowej na rok 1991 (OTK1986-1995/t4/1993/cz2/25; OTK 1993 cz. II s. 243-252)
Z.U. 1993 / / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: