Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/93
1 2 3 4 5 7 8 11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 93
sygnaturaopispublikacja
K 4/93 Orzeczenie z dnia 1993-10-12
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/34;)
Z.U. 1993 / / 34
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: