Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/93
1 2 3 4 5 7 8 11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 1, rok: 93
sygnaturaopispublikacja
K 1/93 Orzeczenie z dnia 1993-06-22
w sprawie ustawy budżetowej na rok 1991 (OTK1986-1995/t4/1993/cz2/25; OTK 1993 cz. II s. 243-252)
Z.U. 1993 / / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: