Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/93
1 2 3 4 5 7 8 11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 93
sygnaturaopispublikacja
K 2/93 Postanowienie z dnia 1993-08-17
(OTK1986-1995/t4/1993/cz2/30;)
Z.U. 1993 / / 30
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: