Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/89
2 3 4 5 6 7 8
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
K 8/89 Postanowienie z dnia 1990-12-31
(OTK1986-1995/t2/1990/11)
Z.U. 1990 / / 11
K 7/89 Orzeczenie z dnia 1989-11-08
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1989/8; OTK 1989 s. 112-126)
Z.U. 1989 / / 8
K 6/89 Orzeczenie z dnia 1989-10-24
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego górników i ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1989/7; OTK 1989 s. 100-111)
Z.U. 1989 / / 7
K 5/89 Orzeczenie z dnia 1990-03-06
(OTK1986-1995/t2/1990/1)
Z.U. 1990 / / 1
K 4/89 Orzeczenie z dnia 1989-10-11
(OTK1986-1995/t2/1989/6)
Z.U. 1989 / / 6
K 3/89 Orzeczenie z dnia 1989-09-26
(OTK1986-1995/t2/1989/5)
Z.U. 1989 / / 5
K 2/89 Orzeczenie z dnia 1989-09-27
(OTK1986-1995/t2/1989/4)
Z.U. 1989 / / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: