Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/89
2 3 4 5 6 7 8
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 7, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
K 7/89 Orzeczenie z dnia 1989-11-08
w sprawie ubezpieczenia społecznego rolników indywidualnych i członków ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1989/8; OTK 1989 s. 112-126)
Z.U. 1989 / / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: