Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/89
2 3 4 5 6 7 8
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
K 5/89 Orzeczenie z dnia 1990-03-06
(OTK1986-1995/t2/1990/1)
Z.U. 1990 / / 1
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: