Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/89
2 3 4 5 6 7 8
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 2, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
K 2/89 Orzeczenie z dnia 1989-09-27
(OTK1986-1995/t2/1989/4)
Z.U. 1989 / / 4
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: