Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/89
2 3 4 5 6 7 8
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 6, rok: 89
sygnaturaopispublikacja
K 6/89 Orzeczenie z dnia 1989-10-24
w sprawie zaopatrzenia emerytalnego górników i ich rodzin (OTK1986-1995/t2/1989/7; OTK 1989 s. 100-111)
Z.U. 1989 / / 7
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: