Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 96
sygnaturaopispublikacja
K 19/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-24
ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych
Z.U. 1997 / 1 / 6
K 18/96 Orzeczenie z dnia 1997-01-21
w sprawie ochrony środowiska; art. 56 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (tekst jednolity z 1994 r. Dz.U. Nr 49, poz. 196)
Z.U. 1997 / 1 / 2
K 17/96 Orzeczenie z dnia 1996-11-13
w sprawie finansowania gmin (OTK 1996 t. II s. 195-217)
Z.U. 1996 / 5 / 43
K 16/96 Orzeczenie z dnia 1997-02-18
art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 lipca 1994 roku o najmie lokali i dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 1997 / 1 / 5
K 15/96 Orzeczenie z dnia 1997-03-18
art. 25 ust. 3 i 4, art. 30, art. 37, art. 39 oraz art. 55 ustawy z dnia 9 maja 1996 roku o wykonywaniu mandatu posła i senatora
Z.U. 1997 / 1 / 8
K 14/96 Orzeczenie z dnia 1997-04-08
art. 8 ustawy z dnia 21 lipca 1995 roku o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Spraw Wewnętrznych, o Policji, o Urzędzie Ochrony Państwa, o Straży Granicznej oraz niektórych innych ustaw
Z.U. 1997 / 2 / 16
K 13/96 Postanowienie z dnia 1997-01-15
Z.U. 1997 / 1 / 9
K 12/96 Orzeczenie z dnia 1996-11-25
Z.U. 1996 / 6 / 51
K 11/96 Orzeczenie z dnia 1996-12-11
w sprawie wynagrodzenia w sferze budżetowej (OTK 1996 t. II s. 398-416;)
Z.U. 1996 / 6 / 54
K 10/96 Orzeczenie z dnia 1996-09-03
Z.U. 1996 / 4 / 33
K 1/96 Orzeczenie z dnia 1996-10-23
Z.U. 1996 / 5 / 38
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: