Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/07
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 43, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 43/07 Wyrok z dnia 2008-02-28
Nałożenie na gminę obowiązku zaspokajania roszczeń odszkodowawczych kosztem majątku gminy
Z.U. 2008 / 1A / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: