Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 07
sygnaturaopispublikacja
K 11/07 Postanowienie z dnia 2009-02-18
Z.U. 2009 / 2A / 21
K 1/07 Wyrok z dnia 2009-07-02
Zgoda na widzenie z osobą tymczasowo aresztowaną
Z.U. 2009 / 7A / 104
1 2 3 4 5 starsze
  • Adres publikacyjny: