Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 3, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 3/10 Wyrok z dnia 2012-03-07
Przepisy regulujące dostęp do zawodu radcy prawnego Dz.U. 2012..298 z dnia 2012-03-22    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 3A / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: