Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 4/10 Wyrok z dnia 2012-10-16
Zasady stwierdzania nieważności lub uchylenia decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Dz.U. 2012..1150 z dnia 2012-10-23    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 9A / 106
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: