Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 14, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 14/10 Wyrok z dnia 2012-07-25
Dz.U. 2012..867 z dnia 2012-07-31
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2012 / 7A / 82
K 14/10 Wyrok z dnia 2012-07-25
Dz.U. 2012..867 z dnia 2012-07-31    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 83
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: