Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 11/10 Wyrok z dnia 2011-07-19
Nowelizacja kodeksu karnego
Z.U. 2011 / 6A / 60
K 11/10 Postanowienie z dnia 2012-06-05
Sprostowanie oczywistej omyłki  
Z.U. 2012 / 6A / 68
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: