Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/10
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 13, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 44
K 13/10 Wyrok z dnia 2013-07-16
Obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2013..903 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 77
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 44 Dokumenty w sprawie  
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: