Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 10
sygnaturaopispublikacja
K 14/10 Wyrok z dnia 2012-07-25
Dz.U. 2012..867 z dnia 2012-07-31    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 7A / 83
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 4A / 44
K 13/10 Wyrok z dnia 2013-07-16
Obowiązek wypłacania nauczycielom dodatku uzupełniającego przez jednostki samorządu terytorialnego Dz.U. 2013..903 z dnia 2013-08-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 6A / 77
K 13/10 Postanowienie z dnia 2013-04-11
(PDF) Pobierz 1193507 bajtów.Z.U. 2013 / 4A / 44 Dokumenty w sprawie  
K 11/10 Wyrok z dnia 2011-07-19
Nowelizacja kodeksu karnego
Z.U. 2011 / 6A / 60
K 11/10 Postanowienie z dnia 2012-06-05
Sprostowanie oczywistej omyłki  
Z.U. 2012 / 6A / 68
K 10/10 Postanowienie z dnia 2011-11-22
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 9A / 98
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: