Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/92
1 3 4 5 6 7 9 10 12 13 14 17 18 19
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 92
sygnaturaopispublikacja
K 4/92 Orzeczenie z dnia 1992-08-20
(OTK1986-1995/t3/1992/cz2/22)
Z.U. 1992 / / 22
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: