Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 22, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 22/98 Wyrok z dnia 1998-11-24
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
Z.U. 1998 / 7 / 115
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: