Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 26, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 26/98 Wyrok z dnia 2000-03-07
przepis zakazujący zrzeszania się w związkach zawodowych żołnierzom zawodowym
Z.U. 2000 / 2 / 57
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: