Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 11/98 Wyrok z dnia 1999-06-14
przepisy ustawy o administrowaniu towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym dotyczących wpisu i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących taką działalność
Z.U. 1999 / 5 / 97
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: