Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/98
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 10/98 Wyrok z dnia 1998-09-15
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z.U. 1998 / 5 / 64
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: