Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 98
sygnaturaopispublikacja
K 14/98 Wyrok z dnia 1999-09-14
przepisy stanowiące, że uchwały Polskiego Związku Działkowców w sprawie członkostwa Związku nie mogą być zaskarżone do sądu
Z.U. 1999 / 6 / 115
K 13/98 Wyrok z dnia 1999-05-11
zasady wyrejestrowania pojazdu na wniosek właściciela
Z.U. 1999 / 4 / 74
K 12/98 Wyrok z dnia 1998-11-03
przepisy zwalniające jednostki badawczo-rozwojowe z płacenia podatków
Z.U. 1998 / 6 / 98
K 11/98 Wyrok z dnia 1999-06-14
przepisy ustawy o administrowaniu towarami i usługami oraz o obrocie specjalnym dotyczących wpisu i wykreślenia z rejestru przedsiębiorców prowadzących taką działalność
Z.U. 1999 / 5 / 97
K 10/98 Wyrok z dnia 1998-09-15
opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Z.U. 1998 / 5 / 64
K 1/98 Wyrok z dnia 1999-01-27
Z.U. 1999 / 1 / 3
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: