Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 25, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 25/03 Wyrok z dnia 2004-12-14
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o partiach politycznych
Z.U. 2004 / 11A / 116
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: