Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 11, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 11/03 Wyrok z dnia 2003-05-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym
Z.U. 2003 / 5A / 43
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: