Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 17, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 17/03 Wyrok z dnia 2005-02-08
Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw
Z.U. 2005 / 2A / 14
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: