Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 16, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 16/03 Wyrok z dnia 2004-07-21
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o dodatkach mieszkaniowych
Z.U. 2004 / 7A / 68
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: