Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/03
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 36, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 36/03 Wyrok z dnia 2005-10-04
Wysokość diet za delegacje zagraniczne pracowników zatrudnionych poza sferą budżetową
Z.U. 2005 / 9A / 98
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: