Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 03
sygnaturaopispublikacja
K 11/03 Wyrok z dnia 2003-05-27
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o referendum ogólnokrajowym
Z.U. 2003 / 5A / 43
K 1/03 Wyrok z dnia 2003-11-04
konstytucyjność niektórych przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowości statusu miasta
Z.U. 2003 / 8A / 85
K 1/03 Postanowienie z dnia 2003-04-08
Z.U. 2003 / 4A / 34
1 2 3 starsze
  • Adres publikacyjny: