Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/91
1 3 4 6 7 8 9 11 12 14 15
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 15, rok: 91
sygnaturaopispublikacja
K 15/91 Orzeczenie z dnia 1992-01-29
w sprawie zmiany ustawy budżetowej na 1991 rok i wynagrodzeniach w sferze budżetowej (OTK1986-1995/t3/1992/cz1/8; OTK 1992 cz. I s. 149-164)
Z.U. 1992 / / 8
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: