Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 12, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 12/11 Wyrok z dnia 2012-04-03
Zasady ustalania wysokości opłat pobieranych za pobyt w izbie wytrzeźwień Dz.U. 2012..405 z dnia 2012-04-16    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 4A / 37
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: