Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 10, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 10/11 Wyrok z dnia 2012-05-17
Przesłanki stosowania środków przymusu bezpośredniego Dz.U. 2012..627 z dnia 2012-06-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 51
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: