Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 9, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 9/11 Wyrok z dnia 2011-07-20
Kodeks wyborczy
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 6A / 61
K 9/11 Postanowienie z dnia 2011-10-04
Dokumenty w sprawie
Z.U. 2011 / 8A / 85
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: