Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 17, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 17/11 Wyrok z dnia 2013-06-13
Normy czasu pracy osób niepełnosprawnych Dz.U. 2013..791 z dnia 2013-07-09    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 5A / 58
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: