Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/11
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 5, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 5/11 Wyrok z dnia 2012-02-28
Zasady ustalania prawa do świadczeń lub ich wysokości Dz.U. 2012..251 z dnia 2012-03-08    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 2A / 16
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: