Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, rok: 11
sygnaturaopispublikacja
K 10/11 Wyrok z dnia 2012-05-17
Przesłanki stosowania środków przymusu bezpośredniego Dz.U. 2012..627 z dnia 2012-06-04    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2012 / 5A / 51
K 1/11 Wyrok z dnia 2013-01-29
Wysokość opłat egzekucyjnych Dz.U. 2013..161 z dnia 2013-02-01    
ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
Z.U. 2013 / 1A / 6
K 1/11 Wyrok z dnia 2013-01-29
Wysokość opłat egzekucyjnych
(PDF) Pobierz 1746221 bajtów.Z.U. 2013 / 1A / 6 Dz.U. 2013..161 z dnia 2013-02-01     ISAP     RCL Dokumenty w sprawie  
1 2 starsze
  • Adres publikacyjny: