Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 54, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 54/05 Wyrok z dnia 2007-03-12
Utrata mocy obowiązującej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Z.U. 2007 / 3A / 25
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: