Money.plPrawoOrzecznictwo

Trybunał Konstytucyjny

K | Repertorium Trybunału Konstytucyjnego - do rejestrowania wniosków o stwierdzenie zgodności ustaw lub ratyfikowanych umów międzynarodowych z Konstytucją oraz zgodności ustaw z umowami międzynarodowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w ustawie.
rok
nr/05
Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, repertorium: K, nr: 4, rok: 05
sygnaturaopispublikacja
K 4/05 Wyrok z dnia 2005-04-19
Podwyżki czynszów
Z.U. 2005 / 4A / 37
nowsze 1 starsze
  • Adres publikacyjny: